domingo, 10 de xuño de 2018

FICHA DE ACTIVIDADES DE REFORZO PARA O VERÁNLINGUA GALEGA

q  Traballade a ortografía: facer ditados coas normas ortográficas traballadas este ano (consulta o blog de galego). Facer varios exercicios onde teñas que diferenciar palabras agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Subliñando a súa sílaba tónica e explicando por que levan ou non til.
q  Traballade a comprensión lectora: Lede lecturas en galego e saber contestar a preguntas que me fagan delas. Ler libros en galego e saber facer resumos das lecturas.
q  Traballade a Expresión escrita: Elabora: un conto, un poema. Redacta unha noticia de algo que aconteceu. Fai unha carta aos teus amigos para contarlles o que estás facendo. Describe lugares que visites, persoas, animais ou obxectos que te atopes. Fai un cómic. Fai o resumo de lecturas que liches.
q  Buscade no dicionario distintas palabras que aparezan  nas lecturas dun libro e saber facer frases con elas.
q  Facer exercicios onde teñas que diferenciar: nomes, adxectivos, determinantes, pronomes, verbos e saber analizalos (xénero, número, persoa, tempo, etc). Separar o suxeito do predicado nunha oración.
q  Non te esquezas de consultar os apuntes de galego para facer un bo traballo.


Ademais do Recoméndase  consultar ou facer  no verán as actividades de reforzo propostas no BLOG da clase.

xoves, 17 de maio de 2018

PALABRAS CON X E S

Escríbense con es- palabras como: estender, espremedor, escoller, estupendo, esvarar, escaiola, escaravello, estraña, estanque, espectacular, estraños, espello, escavadora, esquiador, esquís, estreito, esquerda, escusa, estalo, escultura, estatua, etc.

Escríbense con ex- palabras como: excelente, expoñer, extremidade, excluír, excursión, explorador, extraordinaria, extremo, extenso, extraterrestre, extintor, excursionista, etc.

Escríbense con s: sente, misto, liso, rosa, raso, susto, esperto.
Sente: do verbo sentir. Percibe sensacións por medio dos sentidos. Padece un dor ou dano físico. Laméntase ou sinte mágoa por algo.
Misto: Fósforo para acender o lume.
Liso: Dise dunha superficie toda igual e suave ó tacto. Dise do cabelo que non ten rizos.
Rosa: Flor da roseira. Cor vermella pálida.
Raso: Plano, liso. A rentes, a pouca altura do chan.
Susto: Impresión de espanto ou medo; sobresalto.
Esperto: Deixo de durmir.

Escríbense con x: xente, mixto, lixo, roxa, raxo, xusto, experto.
Xente: Grupo de persoas en número indeterminado. Nación, pobo.
Mixto: Fósforo para acender o lume.
Lixo: Partícula pequena de sucidade. Conxunto de materias sucias ou de cousas que non serven e se tiran.
Roxa: De cor entre amarela  e castaña. Peixe, patarroxa.
Raxo: Tentáculos do polbo. Tira de carne situado ao longo do lombo do porco. Ubre.
Xusto: Que obra con xustiza. Asustado, exacto
Experto: Que ten unha grande experiencia; hábil, experimentado. Especialista, técnico.

ORTOGRAFÍA DE TODO O LIBRO DE GALEGO

Ortografía 3ep Galego Despraza a barra da dereita para ver todo

martes, 17 de abril de 2018

AS FAMILIAS DE PALABRAS

A parte que teñen en común chámase raíz.
Recorda que se un verbo é a palabra primitiva, para saber cal é a súa raíz, quitámoslle as terminacións -ar , -er ou -ir.

Ex: pescar- pescador- pescado- pescadaría

venres, 6 de abril de 2018

PALABRAS COMPOSTAS


RAÑAR + CEOS= Rañaceos

QUITAR + MANCHAS = Quita manchas

PISAR + PAPEIS= Pisa papeis

AFIAR + LAPIS= Afialapis

TOCAR + DISCOS= Tocadiscos

VOCABULARIO TEMA 11 E TEMA 12


VOCABULARIO TEMA-11

Fítao: Mírao.
Fica: Queda, permanece.
Subitamente: de repente.
Hule: Tea impermeable.
Relámbese: pasa a lingua polos labios ao gustarlle moito algún alimento.
Mágoa: pena.
Érguese: Levántase, ponse de pé.
Deprimido: moi triste.

VOCABULARIO TEMA-12

Repertorio: conxunto de obras para interpretar.
Freixós: Filloas.
Melindres: Doces pequenos feitos con mel.
Saloon: Taberna típica do oeste.
Búmerang: Obxecto de forma arqueada que ao lanzalo volve ao lugar de partida.
Emprenderon: Empezaron a facer.

SUXEITO E PREDICADO


mércores, 4 de abril de 2018

GUIÓN T.11 y T.12

Guión Galego T.11 e T.12
1.      Vocabulario pax 199, 200, 217,218
2.      Que son palabras compostas? Recoñecelas e identificar de que palabras simples proceden pax207.
3.      A oración e as súas partes. Saber separar o suxeito do predicado dunha oración, recoñecendo en primeiro lugar o verbo e preguntándolle Quen? pax 208,209
4.      Normas ortográficas das palabras con b e con v, pax 210,211
5.      Por quen está formado un texto teatral?. Saber facer unha pequena obra de teatro, pax 212,213.
6.      Que é un folleto turístico? Saber inventar un, pax 224.
7.      Tipos de oracións. Indicar de que tipo é unha oración. Saber transformar unha oración dun tipo noutro tipo, pax 224,225
8.      Norma ortográfica : As regras de acentuación das palabras agudas, graves e esdrúxulas, pax 228,229
9.      Que é un cómic? Saber facer un pequeno cómic. pax 230,231

10.  Repasar os exercicios feitos en clase.,

luns, 19 de marzo de 2018